logo

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti

logo

Facultatea de Chimie și Asociația Studenților Chimiști a Universității din Bucuresti (ASC-UB) vă invită să participați la a VI-a ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești care va avea loc în data de 7 mai 2010.

Secțiuni

1. Licență

2. Master

3. Doctorat

Participanți

Rezumatele lucrărilor prezentate la sesiunea de comunicări vor fi publicate într-un volum care va fi pus la dispoziția participanților.

Participanții sunt rugați să transmită, până la data de 25 aprilie 2010 un rezumat tehnoredactat în limba engleza. Rezumatul se transmite ca fișier atașat la adresa de e-mail: comunicari@asc-ub.ro; e-mail-ul trimis va avea subiectul de forma: Nume Prenume – secțiunea la care doriți să participați.

Formatul rezumatului

· format: A4, maxim o pagină;

· margini: Top – 1’’, Bottom – 1’’, Left – 1.25”, Right – 1.25’’;

· font: Times New Roman;

· titlul lucrării: bold, 16;

· prenumele și numele autorilor, fără titluri științifice sau alte adăugiri, subliniindu-se numele și prenumele autorului care prezintă lucrarea bold, 14;

· denumirea completă și adresa instituției: italic, 14;

· rezumatul: normal, 14;

· distanța între titlul lucrării și autori, între denumirea instituției și rezumatul propriu zis va fi de 2 rânduri, iar între autori și denumirea instituției și în cadrul rezumatului va fi de 1 rand.

Rezumatele care nu vor respecta aceste indicații nu vor fi incluse în volumul de rezumate al sesiunii.

Lucrările trebuie să aibă avizul scris și semnat al profesorilor coordonatori. Participanții sunt rugati să depună, la secretariatul Facultății de Chimie ( în atenția doamnei Cornelia Floroiu-secretar șef ) și rezumatul în fomat tipărit, semnat de către cadrul didactic coordonator.

Cele mai bune lucrări vor fi premiate și toți participanții vor primi diplomă de participare.

Contact:

Loredana Proteşescu

Preşedinte ASC-UB

Tel.: 0726.195.087

e-mail: loredanaprotesescu@yahoo.com

Alina Negoi

Departament Proiecte

Tel.: 0726.771.638

e-mail: alina.negoi@yahoo.com

www.asc-ub.ro

www.chimie.unibuc.ro

sesiunea de comunicari

Leave a Reply

logo