logo

BURSE ERASMUS 2011-2012

logo

BURSE ERASMUS 2011-2012

Facultatea de Chimie organizează concurs de selecţie a studenţilor in vederea acordării de burse Erasmus pentru anul universitar 2011-2012.

Lista universităţilor partenere si nivelul de studiu al studenţilor care pot efectua stagii de pregătire prin Programul Erasmus sunt prezentate in tabelul de mai jos.

U n i v e r s i t ă ţ i p a r t e n e r e

Ţara

Universitatea

Nivel de studiu

licenţă

master

doctorat

Franţa

Şcoala Naţională Superioară de Chimie din Rennes

X

Universitatea din Rennes 1

X

Universitatea din Perpignan

X

X

Universitatea Paris XI

X

Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologie din Lille

X

X

Universitatea din Le Havre

X

X

X

Universitatea din Caen, Basse-Normandie

X

Universitatea din Montpellier VIII

X

Universitatea Toulouse III

X

Universitatea Claude Bernard Lyon 1

X

X

Germania

Universitatea Tehnică din Braunschweig

X

X

Universitatea din Regensburg

X

Italia

Universitatea din Roma Tor Vergata

X

Universitatea de Studii din Florenta

X

X

Belgia

Universitatea Libera din Bruxelles

X

X

Spania

Universitatea din Valencia

X

Cehia

Universitatea Masarykova din Brno

X

X

Bulgaria

Universitatea de Tehnologie Chimica si Metalurgie din Sofia

X

X

Turcia

Universitatea Balikesir

X

X

Universitatea Kocaeli

X

X

Estonia

Universitatea din Tartu

X

Numărul de locuri disponibile: 10 titulari si 2 rezerve (maxim 4 luni/bursier).

Selecţia studenţilor se va efectua în conformitate cu criteriile de eligibilitate şi de selecţie prezentate mai jos, pe baza dosarului candidatului şi a interviului.

Criterii de eligibilitate (conform ANPCDEFP):

  • să aibă cetăţenie română sau altă cetăţenie, dacă este înregistrat ca student al Facultăţii de Chimie şi are permis de rezidenţă temporară sau permanentă, eliberat de autorităţile române competente;
  • să fie student / masterand / doctorand la Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti, pe perioada efectuării mobilităţii Erasmus;
  • să fie absolvent cel puţin al primului an de studii*;
  • să fie integralist după ultima sesiune de examene;
  • să nu fi beneficiat de o altă mobilitate Erasmus cu sau fără suport financiar;
  • să facă dovada promovării unui test de limbă străină.

* Studenţii din anul I, ciclul licenţă, pot depune dosare de candidatură pentru o mobilitate Erasmus în semestrul al patrulea de studiu (anul II, semestrul II).

Criterii de selecţie:

  • rezultatele academice din anii universitari anteriori;
  • scrisoarea de intenţie / motivaţie si Curriculum Vitae;
  • relevanţa programului de studiu al candidaţilor;
  • abilitate de comunicare şi de adaptare.

Dosarul candidatului trebuie să conţină:

v fişă de înscriere (accesează document);

v CV cu fotografie, în limba engleză (sau în limba franceză pentru Franţa şi Belgia) care să conţină obligatoriu toate datele personale (data naşterii, CNP, serie si nr. CI/BI, adresa, număr de telefon, e-mail),

v scrisoare de intenţie/motivaţie, în limba engleză (sau franceză pentru Franţa şi Belgia),

v situaţia şcolară pentru toate semestrele absolvite (se eliberează la cerere, de către secretariatul facultăţii),

v certificat de competenţă lingvistică.

Dosarele se depun în două exemplare după cum urmează:

v fişă de inscriere – 2 exemplare în original;

v CV-ul şi scrisoarea de intenţie – 2 exemplare în original;

v situaţia şcolară – 1 exemplar în original + 1 exemplar în copie;

v certificat de competenţă lingvistică – 2 exemplare în copie.

Documentele în copie nu trebuie legalizate.

Depunerea dosarelor se va face în intervalul 14-18 martie 2011, între orele 12.00-14.00, la secretariatul Facultăţii de Chimie – d-na Cornelia Floroiu – secretar şef.

Data interviului va fi comunicată ulterior.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Coordonatorul Erasmus al Facultăţii de Chimie

Conf. dr. Lucian Rotariu, e-mail: lucian.rotariu@g.unibuc.ro

Alte precizări

Studentii selectaţi din anii terminali vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul I de master/doctorat cu condiţia admiterii la master/doctorat şi prezentarea către Biroul Programe Comunitare a adeverinţei eliberate de Facultatea de Chimie care atestă admiterea la forma respectivă de învăţământ.

Doctoranzii beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale nu pot beneficia de stagii Erasmus conform prevederilor contractului încheiat între UB şi ANPCDEFP (evitarea dublei finanţări din fonduri europene).

Informaţii utile la http://www.unibuc.ro/ro/adminbs_bpc_ro

Leave a Reply

logo