logo

Admitere licenta – sesiunea septembrie

logo

Pentru anul universitar 2012/2013 Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti organizează: admiterea pentru Studii Universitare de Licenţă, sesiunea septembrie 2012, pe baza mediei de la bacalaureat.

Important! Pentru aceasta sesiune vor fi scoase la concurs locurile rămase neocupate după sesiunea iulie 2012 astfel:

Chimie buget – 22 locuri

Biochimie Tehnologică buget – 7 locuri

Chimia Mediului buget – 12 locuri

Înscrieri: 3-10 septembrie

Acte necesare la înscriere:

1. Fisă-tip de înscriere ;

2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverintă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat

diplomele pentru promotia 2012) eliberată de către institutia de învătământ, în care se mentionează media generală, notele la probele examenului de

bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul că nu a fost eliberată diploma;

3. Certificatul de nastere, în copie legalizată;

4. Certificat de căsătorie (dacă e cazul), în copie legalizată;

5. Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidatii care se înscriu ca olimpici ;

6. Adeverinta medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

7. Trei fotografii tip buletin de identitate;

8. B.I sau C.I în copie;

9. Chitantă de plată a taxei de înscriere de 100 lei (taxa se achită la Secretariatul Facultătii de Chimie în momentul înscrierii);

10. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

- copii legalizate după certificate de deces ale părintilor (în cazul celor orfani de ambii părinti);

- adeverinte de la casa de copii (în cazul celor aflati în această situatie);

- adeverinte din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a sustinătorilor legali;

- adeverinte din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucuresti pentru sustinătorii legali ai candidatului;

11. Dosar plic.

Cei care se înscriu si urmează două facultăti vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care

au fost admisi pe locurile finantate prin granturi de studii (buget), iar copia legalizată la cealaltă facultate.

Leave a Reply

logo