logo

Burse Erasmus

logo

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2013-2014 are loc la Facultatea de Chimie, la data de 22 aprilie 2013 (ora 10, sala de Consiliu a Facultatea de Chimie).

O întrunire informativă în legatură cu stagiile Erasmus va avea loc pe data de 8 aprilie 2013, ora 10.00, la Sala de Consiliu a Facultăţii de Chimie.

Dosarele pentru selecție se depun la facultate (pana la data de 19 aprilie, ora 12, la secretariatul Facultatii de Chimie), iar selecția este realizată tot la nivel de facultate.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate.

 

Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

 

Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

•  calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, la selecție și pe durata stagiului);

•  absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);

integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță) şi media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I al anului academic 2012-2013);

•  să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar;

•  promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină;

•  prezentarea unei scrisori de intentie / de motivație si a unui curriculum vitae, format Europass (într-o limbă străină).

 

După selecția din facultate, 15 iunie 2013 este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Programe Comunitare (BPC) al UB pentru titularii de burse și pentru rezerve (pentru ambele semestre).

 

În cazul în care universitățile gazdă au un termen limită de înscriere (eventual on-line) mai devreme de această dată, bursierii trebuie să îl respecte pe acela (să se înscrie on-line și să se prezinte urgent la BPC cu dosarul).

 

Precizări:

  • Studenții din anul I în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști și prezentarea la BPC a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru,
  • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la BPC a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea,
  • recomandare: studenții selectați pentru plecare în ani terminali vor pleca pe sem. I,
  • masteranzii aflați în anul I la selectie vor pleca pe sem. I din anul II de master, pentru a putea intra în examenele de licență / dizertație după încheierea și recunoașterea stagiului,
  • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant.
  • Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat BPC și pot pleca pe sem. I (cu respectarea criteriilor de mai sus).

 

ATENȚIE !

  • Bursa ERASMUS nu acopera integral costurile șederii în străinătate (grant minim garantat 300 EURO/lună, pentru maxim 4 luni de finanțare/bursier).
  • Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, finalizat cu examene (ale căror rezultate sunt recunoscute la întoarcere), iar examenele de licență, dizertație sau doctorat trebuie susținute la Universitatea din București.
  • Aranjamentele de cazare în străinătate sunt de datoria bursierului ERASMUS.

Leave a Reply

logo