logo

Reguli privind desfasurarea examenului semestrial, de restanta si de marire la o disciplina din planul de invatamint al ciclului de Licenta

logo
 1. O disciplina se desfasoara pe parcursul unui singur semestru si are in final o singura nota.
 2. Nota se compune din urmatoarele: 70% nota examenului de semestru, 10% nota obtinuta la Colocviul de laborator/seminar (aceasta nota trebuie sa fie minimum 5), 10% nota acordata ca urmare a Temelor pentru acasa date pe parcursul semestrului si 10% nota acordata ca urmare a desfasurarii lucrarilor de laborator.
 3. Examenul de semestru este examen scris.
 4. Colocviul de laborator verifica cunostintele obtinute in urma desfasurarii lucrarilor de laborator si seminariilor.
 5. Temele pentru acasa date pe parcurs vor fi in numar de minimum 3 pentru un curs de 14 saptamini sau de 10 saptamini si de minimum 2 pentru un curs de 7 sau 5 saptamini.
 6. Desfasurarea lucrarilor de laborator (cunoasterea scopului, aparaturii si modului de lucru, prelucrarea rezultatelor, lucrul propriu-zis) se va puncta.
 7. Toate aceste componente ale notei finale se vor aprecia cu note de la 1 la 10.
 8. Notele obtinute la Colocviul de laborator, Temele pentru acasa date pe parcursul semestrului si aceea acordata ca urmare a desfasurarii lucrarilor de laborator vor trebui sa existe inainte de examen si cunoscute de student.
 9. Examenele partiale vor fi stabilite de cadrul didactic de comun acord cu studentii (solicitarea examenului partial trebuie facuta de cel putin 50% dintre studentii anului respectiv, cererea avand semnaturile studentilor respectivi).
 10. Toate aceste examene partiale au statutul de examen scris si contribuie la nota examenului final ca medie aritmetica a examenelor partiale respective.
 11. Examenele partiale il degreveaza pe student de materia verificata in acel examen partial.
 12. In sesiunea de restante si de marire de note se sustine numai examenul scris, celelalte componente ale notei finale raminind valabile.
 13. Numarul de discipline la care studentul poate solicita marire de nota  este limitat la 3, conform regulamentului UB.
 14. In timpul examenului scris supravegherea este realizata de minim 2 cadre didactice implicate in cursul si laboratorul/seminarul respective.

 

 

 

 

                                      Avizat în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Chimie din 26.07.2013

Leave a Reply

logo