logo

2% pentru ASC-UB

 

11157378_883942438337179_3661884189219288313_o

Prin intermediul prevederii 2%, inclusă în Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit global către o entitate non-profit, asociaţie sau fundaţie (ONG). ASC-UB e o astfel de asociaţie.

Asociaţia Studenţilor Chimişti a Universităţii din Bucureşti este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2008 cu scopul de a promova acţiunile cultural-civice ale studenţilor din Bucureşti, precum şi de a se asigura că interesele studenţilor din Facultatea de Chimie sunt respectate.

ASC-UB va intermedia relaţia dintre conducera Facultăţii de Chimie şi studenţi, astfel încât studenţii să aibă dreptul la opinie şi să existe o comunicare şi o relaţie de colaborare optime între cele două entităţi.

ASC-UB se bazează pe o echipă unită pentru a promova cercetarea inter-culturală, pentru a organiza concerte, petreceri, excursii pentru studenţii Facultăţii de Chimie. Campaniile derulate de ASC-UB implică atât o latură profesională cât şi culturală dar, mai ales, studenţească.

Asociaţia Studenţilor Chimişti a Universităţii din Bucureşti vă propune să vă exercitaţi dreptul de contribuabil şi să donaţi 2% din impozitul pe venit.

Donează 2% ASC-UB-ului!

Datele noastre sunt:

  • Numele Asociaţiei: ASC-UB
  • CIF: 24211560
  • IBAN- in lei: RO59 BTRL 0410 1205 D579 40XX – Banca Transilvania Agenţia Regina Elisabeta

-in euro: RO34 BTRL 0410 4205 D579 40XX – Banca Transilvania Agenţia Regina Elisabeta

Pentru mai multe informaţii vă punem la dispoziţie următoarele date de contact:

Dascalu Radu-Cristian – Coordonator Campanie 2% ASC-UB
Tel. +40 727494195

e-mail: contact@asc-ub.ro

ANAF – Telefonul contribuabilului privind impozitul pe venit: (021) 319 93 09, 319 93 08

Direcţionarea a 2% din impozitul pe venit nu vă dă dreptul de a cere vreun benefiu financiar sau de altă natură de la organizaţia în cauză, însă puteţi urmări activitatea acesteia şi puteţi decide dacă o veţi sprijini şi în anii următori.

Instrucţiuni de completare:

Completaţi datele pe declaraţie în funcţie de sursa dvs. de venit:

1) Dacă aveţi venituri din salarii:

completaţi declaraţia 230 (punctele A si B)

Dacă nu ştiţi suma corespunzătoare a 2% puteţi lăsa căsuţa necompletată, deoarece suma va fi calculată de către organele fiscale.

ataşaţi fişa (fişele) fiscale primite de la angajator (Formularul 210)

2) Dacă aveţi venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, etc):

completaţi declaraţia 200 (punctul III)

3) Cei care obţin, pe lângă salarii, şi alte venituri, vor completa Formularul 200 – Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul 2009, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv Capitolul III, Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat.

Formularele pot fi depuse personal la organul fiscal de domicliu sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, chitanţă obţinută de la oficiul poştal reprezentând dovada depunerii declaraţiei/cererii în termenul legal prevazut. De asemenea puteţi depune formularele la sediu ASC-UB din Bulevardul Regina Elisabeta, nr.4-12, sala 5, sectorul 3, Bucureşti sau să le trimite-ţi prin e-mail şi vom depune noi formularele pentru Dvs.

Campania 2% ASC-UB
contact@asc-ub.ro

Formularele se găsesc pe site-ul oficial ANAF: http://anaf.mfinante.ro sau le puteţi descărca de aici formular-230 şi respectiv formular-200 completate cu datele noastre.