Cazare 2009-2010

This content has been archived. It may no longer be relevant

 

Vă aducem la cunoştinţă că cererile de cazare pentru anul universitar 2009 -2010 se completează şi se depun începand cu 15.06.2009, termenul limită de depunere fiind 19.06.2009. Cererile se depun la studenţii membrii în Comisia de cazare a Facultăţii de Chimie în sediul ASC-UB (sala 5, parter Universitate), de luni până vineri  între orele 11.00 – 15.00.

 

Acte necesare:

– Cerere tip completată;

– o poză (tip B.I.);

– Fotocopie faţă-verso după cartea de identitate (dacă în anul anterior aţi locuit la cămin şi aveţi viză de flotant, dacă solicitaţi continuitate).

 

Documente necesare pentru studenţii cazuri sociale (în funcţie de cazul social la care se încadrează)

  • 1. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ şi cuantumul pensiei alimentare.
  • 2. Fotocopie după certificatul de deces.
  • 3. Adeverinţe cu salariile NETE ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele 3 luni.
  • 4. În cazul în care unul din părinti nu lucrează, este nevoie de adeverinţă de la Circa/ Direcţia Financiară care să specifice că nu are venit şi o adeverinţă pe proprie răspundere care să ateste faptul că nu are venit, legalizată de către un notar.
  • 5. Adeverinţă medicală din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor.

În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii(< 25 de ani) în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum  şi adeverinţe  (de elev sau student de la facultăţile de stat) ale acestora.

  Important! Cererile de cazare se depun într-o mapă de protecţie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *