Burse de performanţă ştiinţifică

This content has been archived. It may no longer be relevant

Universitatea din Bucureşti îşi propune să acorde anual din fonduri proprii burse de performanţă ştiinţifică pentru studenţii (începând cu anul II) sau masteranzii care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Vor fi acordate 60 de burse în valoare de 500 lei pe lună fiecare, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor. Pentru a beneficia de o bursă de performanţă ştiinţifică, studenţii trebuie să se plaseze în primii 5% pe facultate la finele anului academic şi să susţină public un proiect de cercetare în faţa comisiei numite de consiliul facultăţii. Depunerea aplicaţiilor se va face în perioada 27 septembrie- 2 octombrie 2010, iar evaluarea şi validarea lor se va realiza între 4 şi 21 octombrie 2010.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *