Seminar de electrochimie

This content has been archived. It may no longer be relevant

Miercuri, 14 aprilie la ora 18.00 în amfitreatul Grigore Popa al Facultăţii de Chimie (Şos. Panduri, Nr. 90-92) are loc deschiderea unui *Seminar de electrochimie* cu conferinţa “Transferul de electroni în electrochimie” susţinută de Conf. Dr. Constantin Mihailciuc de la Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti. Participă cadre didactice, doctoranzi şi studenţi. Acest *Seminar de electrochimie* se va desfăşura lunar în miercurea din jurul zilei de 15 a fiecărei luni, cu posibilitatea de a trece la un regim de 2 conferinţe/seminarii pe lună.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *