ASUB cere dreptul la reprezentare – 25% ne-a fost furat!

This content has been archived. It may no longer be relevant

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Bucureşti reprezintă de mai bine de 10 ani studenţii Universităţii din Bucureşti, atât în consiliile sigla-asubfacultăţilor şi Senatul Universităţii din Bucureşti, cât şi în alte comisii de specialitate.

Principalele obiective ale membrilor asociaţiei sunt: apărarea drepturilor studenţilor, reprezentarea obiectivelor studenţeşti şi  promovarea acestora în cadrul Universităţii din Bucureşti, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi legislaţiei din domeniu.

Conform legii educaţiei naţionale este omis gradul de reprezentare al studenţilor în proporţie de 25% în toate forurile de decizie şi de execuţie.

Astfel, conform art. 209, alin. (1), alegerea rectorului se poate face în două moduri.

Oricare ar fi modalitatea aleasă, studenţii nu reprezintă 25% în alegerea rectorului. Nici la stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului, studenţii nu sunt reprezentaţi în proporţie de 25%, conform aceluiaşi art. 209, alin. (2).

De asemenea, într-una dintre cele mai importante structuri de conducere, şi anume Consiliul de Administraţie, studenţii nu au 25%, conform art. 211 alin. (6).

Deşi studenţii reprezintă mai mult de 80% din actorii implicaţi în invăţământul superior, au totuşi o putere de decizie redusă, lucru considerat inadmisibil.

În acest sens susţinem reintroducerea în pachetul legislativ al educaţiei a procentului minim de 25%, pentru o reprezentare obiectivă a studenţilor în toate comisiile, consiliile şi senatele universitare, asa cum prevedea vechea lege.

Fără respectarea acestui procentaj, ASUB consideră că drepturile studenţilor de exprimare şi reprezentare sunt lezate.

Aşteptăm o rezolvare a acestei situaţii din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Preşedinte ASUB

Claudiu Dobrinescu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *