Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești, ediția a X-a

This content has been archived. It may no longer be relevant

SCSSt-page-001

Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești

      Facultatea de Chimie și Asociația Studenților Chimiș ti a Universității din București (ASC-UB) vă invită să participați la a X-a ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești care va avea loc în data de 23 mai 2014. Desfașurarea întregului eveniment va avea loc în data de 23 mai 2014, în amfiteatrul I.G. Murgulescu (R2), Facultatea de Chimie (Bd. Regina Elisabeta), începând cu orele 9.30.

Secțiuni
1. Licență
2. Master
3. Doctorat

Participanți
Rezumatele lucrărilor prezentate la sesiunea de comunicări vor fi publicate într-un volum care va fi pus la dispoziția participanților.
Participanții sunt rugați să transmită, până la data de 4 mai 2014 un rezumat tehnoredactat în limba engleză. Rezumatul se transmite ca fisier atașat la adresa de e-mail: comunicari@asc-ub.ro;e-mail- ul trimis va avea subiectul de forma: Nume Prenume – secțiunea la care doriți să participați.

Formatul rezumatului

  •  format: A4, maxim o pagină;
  • margini: Top – 1’’, Bottom – 1’’, Left – 1.25”, Right – 1.25’’;
  • font: Times New Roman;
  • titlul lucrării: bold, 16;
  • prenumele și numele autorilor, fără titluri științ ifice sau alte adăugiri, subliniindu-se numele și prenumele autorului care prezintă lucrarea bold, 14;
  • denumirea completă și adresa instituției: italic, 14;
  • rezumatul: normal, 14;
  • distanța între titlul lucrării și autori, între denumirea instituției ș i rezumatul propriu zis va fi
  • de 2 rânduri, iar între autori și denumirea instituției și în cadrul rezumatului va fi de 1 rând.

       Rezumatele care nu vor respecta aceste indicații nu vor fi incluse în volumul de rezumate al sesiunii.

       Lucrările trebuie să aibă avizul scris și semnat al profesorilor coordonatori. Participanții sunt rugați să depună la secretariatul Facultății de Chimie (în atenția doamnei Cornelia Floroiu – secretar șef ) și rezumatul în fomat tipărit, semnat de către cadrul didactic coordonator.

       Cele mai bune lucrări vor fi premiate și toți participanții vor primi diplomă de participare.

CONTACT

  Florentin SAVU                                                          Ana-Maria ARICIU
Coordonator SCSS, ediția a X-a                         Președinte ASC-UB

tel.: 0733.615.945                                                         tel.: 0721.032.073
                                e-mail: florentinsavu98@yahoo.com                  e-mail: ana_marya72@yahoo.com
presedinte@ascub.ro

www.asc-ub.ro
www.chimie.unibuc.ro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *